O kampanii

Cel

Kampania „Dobro za Dobro” ma na celu promowanie idei wzajemnej pomocy i solidarności między ludźmi w potrzebie. Dzielimy się historią, która pochodzi z naszych serc i opowiada o Polsce jako kraju gotowym do niesienia bezinteresownej pomocy swoim sąsiadom w godzinie próby. 

Główne przekazy

Nasza kampania to nie tylko opowieść o Polsce, która w trudnych chwilach podała pomocną dłoń swojemu wschodniemu sąsiadowi. To także historia o wpływie tego wsparcia na nasze społeczeństwo. Pragniemy pokazać, że dobro nie tylko zagościło w sercach, ale także przyniosło korzyści, które przyczyniają się do budowy lepszej przyszłości.

Chcemy, aby każdy zrozumiał, że działanie na rzecz innych niesie ze sobą szansę wspólnego wzrostu i rozwoju. To nasze przekonanie, nasza pasja, nasza opowieść.