Łódź

Miasto przyjaźni

Łódź — miasto wspierające i przyjazne

Rok 2022 i wojna w Ukrainie pozostawiły niezatarte piętno na życiu wielu ludzi. Łódź, znana ze swojej otwartości i solidarności, otworzyła serca na potrzebujących. Pomoc była czymś więcej niż gościnnością i przyniosła wyraźne korzyści, zarówno Polakom, jak i naszym nowym sąsiadom z Ukrainy.

Pomoc Ukraińcom

Ostatnie badanie, „Czy Łódź zatrzyma imigrantów z Ukrainy” pokazuje, że obecność Ukraińców korzystnie wpływa na strukturę demograficzną miasta i ma wpływ na cały krajowy system emerytalny. Zauważono, że zwiększyła się liczba wydawanych pozwoleń na pobyt stały, a średnia wieku osób, które zamierzają zostać w mieście na dłużej to 26 lat.
Ankietowani Ukraińcy, niezależnie od swojego statusu i czasu pobytu, głównie korzystają z komercyjnego rynku wynajmu mieszkań (56,2% badanych). To zwiększa dochody z podatków, które przyczyniają się do rozwoju miasta.

Działo się to dzięki Wam

Nasi nowi sąsiedzi
na rynku pracy

Ukraińcy w Łodzi

Połowa ankietowanych (48,9%) już znalazła pracę w Polsce, a kolejne 30,5% wyraziło chęć podjęcia zatrudnienia, co świadczy o determinacji i gotowości do aktywnego uczestnictwa w naszej wspólnocie.

Zaangażowanie mieszkańców Łodzi zostało docenione przez organizacje międzynarodowe. Łódź otrzymała wsparcie w postaci 50 milionów złotych od Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na pomoc najmłodszym mieszkańcom miasta, w tym dzieciom pochodzącym z Ukrainy. Środki na realizację zadań otrzymały: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także  Wydział Edukacji, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Łódź to miejsce, gdzie wspólnie budowana jest  lepsza przyszłość. Miasto stale wspiera innych i inwestuje w rozwój. Podstawowym założeniem jest jedność, ponieważ wspólnie można osiągnąć jeszcze więcej. Miasto pozostaje otwarte i przyjazne, kontynuując tradycję solidarności i wzajemnej pomocy.

Historie


W tej sekcji znajdziesz poruszające historie ludzi, którzy otrzymali pomoc od Polaków podczas swojego przyjazdu do Polski oraz od osób, które tę pomoc ofiarowały. To opowieści o współczuciu, wsparciu i solidarności.