Białystok

Serce i nadzieja 

Otwierając drzwi i serca

Białystok otworzył drzwi i serca dla ponad 5000 gości z Ukrainy, którzy musieli opuścić swoje domy w obliczu wojny. Dzięki  współpracy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), miasto zrealizowało szereg społecznie użytecznych inicjatyw oraz otrzymało dodatkowe wsparcie rzeczowe w postaci zakupionego sprzętu medycznego i komputerowego. Zmodernizowano place zabaw, a miejskie jednostki oświatowe zyskały nowe wyposażenie. Łączna kwota wsparcia UNICEF dla Białegostoku wyniosła 25 milionów zł. 

Białystok — nowy dom dla wielu

Białystok stał się domem dla wielu Ukraińców, którzy znaleźli tu wsparcie i nadzieję na lepszą przyszłość. To miejsce, w którym różnorodność jest ceniona, a nasi nowi mieszkańcy stają się  integralną częścią wspólnoty.

Wsparcie i nadzieja na lepszą przyszłość 

Białystok
wzór dla innych 

Inspiracje i przykład

Miasto nie tylko pomagało, ale również inspirowało inne społeczności i organizacje do działania. Jego mieszkańcy od wieków pielęgnują różnorodność i tolerancję. Białystok jest wzorem, który pokazuje, że solidarność i wspólnota mają ogromną siłę. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać tych, którzy potrzebują naszej pomocy. 

Gotowość do dalszego działania

Dzięki wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF), Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) oraz wielu innych partnerów, Białystok może nadal oferować pomocną dłoń swoim nowym mieszkańcom.  Razem jesteśmy silniejsi. 

Wspólnie
jesteśmy silniejsi