Lublin

Gotowość do pomocy

Mobilizacja wspólnoty

W 2022 mieszkańcy Lublina zareagowali natychmiast poprzez gotowość do niesienia pomocy. To nie była tylko kwestia liczb, statystyk czy wydatków – to była kwestia otwarcia serc. Pięć godzin po zrzuceniu przez Rosję pierwszych bomb, utworzono Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który jest wspólną inicjatywą władz miasta oraz lubelskich organizacji pozarządowych do koordynacji pomocy Ukraińcom. W  pierwszym tygodniu funkcjonowania Komitetu, w pracę zaangażowało się kilka tysięcy wolontariuszy, w tym 460 osób ukraińskojęzycznych oraz urzędników Urzędu Miasta.

Otwarte drzwi i serca

Wielu mieszkańców Lublina otworzyło swoje drzwi, oferując ciepłe posiłki, noclegi i wsparcie psychologiczne. Ulice były pełne uśmiechów i uścisków dłoni, które pokazywały, że serca społeczności są otwarte na tych, którzy potrzebują pomocy.

Ciepłe powitanie

Dzielni i zdeterminowani

Wspólna przyszłość

Ukraińcy, którzy znaleźli schronienie w Lublinie, okazali się niezwykle dzielni i zdeterminowani. Dzięki pomocy odkryli siłę, by radzić sobie w nowej rzeczywistości. Po tym, jak otrzymali wsparcie w najtrudniejszych chwilach, wielu na stałe osiedliło się w Lublinie, a część zadeklarowała chęć powrotu do miasta w przyszłości.

Duma i wdzięczność

Wspólnota Lublina jest dumna z tego, co udało się osiągnąć. To nasza odpowiedź na wyzwanie historii — pokazujemy, że jesteśmy miastem wspólnoty i solidarności. Dziękujemy mieszkańcom za to, że razem stworzyliśmy to piękne miejsce, gdzie każdy znajdzie wsparcie i nadzieję.

Wspólnie osiągnięte sukcesy

Przekraczając granice

Współpraca międzynarodowa

Lublin otworzył swoje serce na Ukrainę, ale nie tylko. Współpraca międzynarodowa umożliwiła utworzenie specjalistycznych punktów medycznych i szpitali, które oferowały profesjonalną opiekę. To był dowód na to, że razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy, niezależnie od pochodzenia.

Wizja przyszłości

Lublin dał schronienie i wsparcie tym, którzy uciekli przed wojną. Miasto pokazało, że solidarność jest jego siłą, a wspólnota to przyszłość. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i wiemy, że wspólnie możemy osiągnąć wiele.

Duma i wdzięczność

Historie


W tej sekcji znajdziesz poruszające historie ludzi, którzy otrzymali pomoc od Polaków podczas swojego przyjazdu do Polski oraz od osób, które tę pomoc ofiarowały. To opowieści o współczuciu, wsparciu i solidarności.