Kraków

Wspólna reakcja na kryzys

Kraków otwiera serca dla Ukrainy

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę, w związku z czym, w ciągu kilku tygodni, do miasta przybyło ponad 100 tysięcy osób z Ukrainy. Wiele z nich założyło działalność gospodarczą, przez co zaczęli wspierać lokalną gospodarkę. Według danych z bazy CEIDG, czyli ewidencji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, liczba nowo zarejestrowanych firm na terenie Krakowa wynosiła w 2021 r. 3850 podmiotów, a w 2022 r. już 5056, czyli o 31% więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Wsparcie nowych mieszkańców miasta

Kraków natychmiast podjął działania mające na celu wsparcie nowych mieszkańców z Ukrainy. Otwarto punkty recepcyjne i noclegownie, a także zapewniono interwencyjne zakwaterowanie wielu rodzinom. Dla dzieci i młodzieży z Ukrainy zorganizowano zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach. 

Otwartość i gościnność

Opieka i wsparcie dla duszy

Wsparcie psychologiczne i emocjonalne

Oprócz pomocy materialnej Kraków udziela również wsparcia psychologicznego i emocjonalnego. W mieście powstały punkty gdzie udzielane są porady psychologiczne, a także organizowane są zajęcia integracyjne i kulturalne.

Reakcja mieszkańców Krakowa

Reakcja krakowskiej społeczności na kryzys humanitarny w Ukrainie była wyjątkowo serdeczna i pełna empatii. W mieście powstały liczne punkty, gdzie gromadzono najbardziej potrzebne produkty, a mieszkańcy organizowali zbiórki pieniędzy i oferowali pomoc prawną, w zakresie tłumaczeń, opieki nad dziećmi i innych potrzeb.

Serdeczna i pełna empatii odpowiedź

Wzór dla innych

Kraków — miasto otwarte i przyjazne

Dzięki zaangażowaniu władz miasta, organizacji pozarządowych i mieszkańców Krakowa, goście z Ukrainy mogą czuć się bezpieczni. Kraków okazał się miejscem przyjaznym dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy w sytuacji kryzysowej.

Działanie jako wyraz solidarności

W obliczu wojny w Ukrainie Kraków pokazał, że jest otwarty i serdeczny. Niespodziewani goście zostali przyjęci z otwartymi ramionami i zaoferowano im wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia nowego życia. To działanie jest wyrazem solidarności z Ukrainą i jej mieszkańcami, ale przede wszystkim świadectwem ludzkiej empatii i chęci niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Wspólnota w działaniu

Miejsce inspirujące
do działania

Kraków jako wzór

Kraków stał się przykładem dla innych miast w Polsce i na świecie. Pokazał, że w obliczu kryzysu humanitarnego — można zjednoczyć się i wspólnie nieść pomoc potrzebującym.

Historie


W tej sekcji znajdziesz poruszające historie ludzi, którzy otrzymali pomoc od Polaków podczas swojego przyjazdu do Polski oraz od osób, które tę pomoc ofiarowały. To opowieści o współczuciu, wsparciu i solidarności.